Πρόγραμμα Σπουδών

logo1

table

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τμήμα προετοιμασίας για θεωρητική κατεύθυνση:
Αρχαία Ελληνικά 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες

Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας : 2 ώρες

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά: 4 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 3 ώρες
Ιστορία: 1 ώρα
Λατινικά: 1 ώρα


Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας :
3 ώρες


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης

Θερινή περίοδος
Αρχαία Ελληνικά 7 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 3 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Λατινικά 2 ώρες

Χειμερινή περίοδος
Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 3 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Λατινικά 2 ώρες

Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας : 3 ώρες